Naš tim na skupu
Naš tim na skupu "Poremećaji mokrenja u djece"
U Slovengradecu se 13. 4. 2016. održao skup na temu“ Poremećaji mokrenja u djece“. Na skupu je sudjelovao naš tim predvođen profesoricom Cvitković Roić koja je imala pozvano predavanje, s temom „Neuromodulacija i biofeedback u djece s poremećajima mokrenja“. Aktivno sudjelovanje imale su i naše medicinske sestre Vesna Kumanović i Marinela Škunca koje su govorile o praktičnoj primjeni ovih novih metoda u liječenju poremećaja mokrenja.
INOVACIJA U POLIKLINICI HELENA - ŠVICARSKI UREĐAJ PRVI U HRVATSKOJ
TEČAJ KONTRASTNE ULTRAZVUČNE CISTOGRAFIJE
OBAVIJEST O ZAVRŠETKU NATJEČAJA
Naručite se za pregled