Novi izazovi u prevenciji bolesti dječje dobi
Novi izazovi u prevenciji bolesti dječje dobi
U Šibeniku se od 11. do 13.03.2016. održavao tečaj „Novi izazovi u prevenciji dječje dobi“ na kojem se raspravljalo o nekim od najvažnijih javnozdravstvenih tema: cijepljenju i cjepivima, te razvojnom poremećaju kuka. Temeljem najnovijih stručnih i znanstvenih spoznaja, ekspertnih mišljenja i dugogodišnjeg iskustva, iznesene su indikacije i kontraindikacije, naputci i smjernice za uspješnu realizaciju programa cijepljenja i probira razvojnog poremećaja kuka. Na tečaju je sudjelovala i naša pedijatrica dr Iva Palčić.
INOVACIJA U POLIKLINICI HELENA - ŠVICARSKI UREĐAJ PRVI U HRVATSKOJ
TEČAJ KONTRASTNE ULTRAZVUČNE CISTOGRAFIJE
OBAVIJEST O ZAVRŠETKU NATJEČAJA
Naručite se za pregled