prim. ZVONIMIR PURETIĆ, dr.med.
prim. ZVONIMIR PURETIĆ, dr.med.
DODIPLOMSKI STUDIJ
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ
Biomedicina na Prirodoslovnom matematskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1978-1979.
Poslijediplomski studij iz "Nefrologije" na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1983-1985
Poslijediplomski studij iz "Ultrazvuka abdominalnih organa" Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1997
Poslijediplomski studij iz "Pedijatrijske nefrologije" 2002-2004

MAGISTARSKI RAD
Primjena ekstrakorporalne izolirane ultrafiltracije u hiperhidriranih bubrežnih bolesnika dječje dobi, 1989

SPECIJALIZACIJA IZ PEDIJATRIJE: 1977

UŽA SPECIJALIZACIJA IZ NEFROLOGIJE: 1985

UŽA SPECIJALIZACIJA IZ PEDIJATRIJSKE NEFROLOGIJE: 2004

ZNANSTVENO NASTAVNO ZVANJE
Znanstveni asistent Medicinskog fakulteta

SADAŠNJI STATUS
Vanjski suradnik Poliklinike za dječje bolesti "Helena" od 2011. godine
Vanjski suradnik za dijalizu i nefrologiju u Poliklinici za internu medicinu i dijalizu Bbraun, Medilab "Avitum" od 2011. godine

PROFESIONALNO I RADNO ISKUSTVO
Sveučilišni asistent na Katedri za pedijatriju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1972 do 1982.
Pročelnik odjela za dijalizu i plazmaferezu djece Centra za dijalizu Klinike za urologiju KBCa Zagreb, 1983-2011.
Pročelnik Centra za dijalizu Klinike za urologiju KBC-a Zagreb 1992.-2002.
Predavač dodiplomskog studija Medicinskog fakulteta iz predmeta Dijaliza,
Predavač na više poslijediplomskih studija i modula trajnog medicinskog usavršvanja Medicinskog fakulteta u Zagrebu kao i Farmaceutsko- biokemijskog fakulteta
Organizator poslijediplomskog tečaja "Zatajenje bubrega u dječjoj dobi"
Član organizacijskih odbora više kongresa i simpozija iz područja nefrologije, dijalize i Transplantacije bubrega u Hrvatskoj kao i u srednjoj i istočnoj Europi
Osnivač dječje hemodijalize, peritonejske dijalize i plazmafereze u Hrvatskoj, od 1983.
Osnivač afereze lipida u djece 2007.
Mentor specijalizantima pedijatrije i subspecijalizantima pedijatrijske nefrologije iz područja dijalize i transplantacije bubrega.
Nacionalni koordinator (Key man) Registra Europskog društva za nefrologiju dijalizu i transplantaciju (ERA-EDTA Registry) za Hrvatsku od 1989.-1996.
Koordinator Registra Europskog društva pedijatrijske nefrologije (ESPN Registry) za Hrvatsku od 2004. do 2011.
Dopredsjednik Hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju Hrvatskog liječničkog zbora od 1993 - 2001.
Dopredsjednik Hrvatskog društva za dječju nefrologiju od 2001-2012.
Aktivni suosnivač Hrvatske liječničke komore od 1995.
Član više stručnih povjerenstava Ministarstva zdravlja RH
Ekspert za stručnu evaluaciju centara za hemodijalizu (ISO standardi), licenciran od TUV, Austrija od 2002.
Pomoćnik generalnog direktora za Europu Međunarodnog biografskog centra (Deputy Director General of IBC) od 1999. Počasni član International Biographical Centre Research Councill of Cambridge University 2003
Recenzent u 3 časopisa koji se indeksiraju u Current Contents

ZNANSTVENI PROJEKTI
Suradnik u 6 znanstvenih projekata Ministarstva znanosti i tehnologije RH, kao i u više međunarodnih i multicentričnih projekata iz hemodijalize i transplantacije bubrega PUBLIKACIJE
Autor i koautor 394 znanstvenih i stručnih radova u domaćim i inozemnim časopisima,od kojih 127 u međunarodno indeksiranim časopisima.
Autor više nastavnih i edukacijskih tekstova, kao i poglavlja u knjigama na hrvatskom i engleskom jeziku.
Autor poglavlja u e-knjizi iz transplantacije bubrega (InTech, Open Access Publishers 2011.).

ČLANSTVA U STRUČNIM ORGANIZACIJAMA
Hrvatski liječnički zbor, Hrvatska liječnička komora, Hrvatsko pedijatrijsko društvo, Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju, Hrvatsko društo za kliničku farmakologiju i terapiju, Hrvatsko društo za hospicij i palijativnu medicinu, Hrvatsko društvo za intenzivnu medicinu
Europskog društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju, Međunarodno društvo za nefrologiju, Međunarodno društvo za pedijatrijsku nefrologiju, Europsko društvo za pedijatrijsku nefrologiju. Međunarodno društvo za umjetne organe, Međunarodno društvo za peritonejsku dijalizu, Međunarodno društvo za aferezu, Europsko društvo za transplantaciju organa, Međunarodno društvo za pedijatrijsku transplantaciju

NAGRADE
Nagrada za humani pristup bolesnicima, 1998.
Priznanje za doprinos u radu Hrvatske liječničke komore 2000.
Povelja Hrvatskog liječničkog zbora 2005.
Certifikat: Outstanding people of the 20th Century in Paediatric Nephrology, IBC,Cambridge, 1999.
ZIMSKO RADNO VRIJEME
NOVOGODIŠNJA ČESTITKA
NAŠE PEDIJATRICE I OVE GODINE MEĐU NAJBOLJIM LIJEČNICIMA U HRVATSKOJ
Naručite se za pregled

Radno vrijeme
Pon - Pet: 8:00 - 21:00
Sub: 8:30 - 13:30
Način plaćanja:
•  gotovina
•  Maestro, Master Card, VISA
MAESTRO MASTER VISA
•  dodatno zdravstveno osiguranje
(Croatia zdravstveno osiguranje, GRAWE osiguranje, Uniqa osiguranje, Triglav osiguranje)