prof.dr.sc. ANDREA CVITKOVIĆ ROIĆ
prof.dr.sc. ANDREA CVITKOVIĆ ROIĆ

DODIPLOMSKISTUDIJ:
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ:
Zaštita majka i djeteta, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

SPECIJALIZACIJA IZ PEDIJATRIJE:
Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16

UŽA SPECIJALIZACIJA IZ PEDIJATRIJSKE NEFROLOGIJE 2008

MAGISTARSKI RAD:
Procjena intrarenalnih arterijskih dopplerskih spektara kod djece

DOKTORSKA DISERTACIJA:
Istraživanje vrijednosti konvencionalnog ultrazvuka i obojenog doplera u procjeni urodinamskih poremećaja donjeg mokraćnog sustava u djece

ZNANSTVENO NASTAVNO ZVANJE
Redovni profesor na Katedri za Pedijatriju Medicinskog fakulteta u Osijeku
Redovni profesor na Zdravstvenom Veleučilištu u Zagrebu

RADNA MJESTA:
Specijalista pedijatar na Odjelu za Nefrologiju Klinika za dječje bolesti Zagreb do 2004.
Voditeljica Odjela za Nefrologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju Klinike za dječje Bolesti Zagreb 2004-2005
Ravnateljica Poliklinike za dječje bolesti Helena od 2006.

POSLIJEDIPLOMSKA EDUKACIJA
1. Edukacija iz primjene dopler ultrazvuka u nefrologiji,  Klinička Bolnica Merkur
2. Edukacije iz urodinamske dijagnostike i poremećaja mokrenja, International enuresis research center, Skeybi University Hospital, Aarhus, Danska
3. Edukacija iz pedijatrijske nefrologije i ultrazvuka, AKH Sveučilišna bolnica, Beč, Austrija
4. Tromjesečni studijski boravak na Odjelu pedijatrijske nefrologije, Children's Hospital and Regional Medical Center, Seattle, SAD
5. Stručno usavršavanje u Childrens Hospital Boston, Harvard Medical School

TEČAJEVI TRAJNE EDUKACIJE I KONGRESI:
1. Tečaj Minchenske funkcionalne razvojne dijagnostike djece od 1.-3. godine, Medicinski Fakultet u Zagrebu
2. Tečaj suvremene prehrane dojenčadi 1995, Medicinski Fakultet u Zagrebu
3. Poslijediplomski tečaj kontinuirane edukacije I stupnja "Ultrazvuk abdominalnih organa", Medicinski fakultet u Zagrebu
4. Tečaj "Bladder dysfunction and urotherapy in children", Sveučilište u Goteborgu, Švedska
5. Tečaj "Diagnostic and therapeutic approach to non-neuropathic bladder shincter dysfunction in children", Ghent, Belgija
6. Tečaj "Advances in pediatric nephrology" Institute of Child Health and Great Ormond Street Hospital, London, UK
7. "Course on Paediatric Urodynamics", Utrecht, Nizozemska
8. " Treatment of VUR", Dublin, Irska
9. Uro -nephrology seminar - Reflux in children, Goteborg, Švedska
10. Bladder dysfunction, Ghent, Belgija
11. 4th Course on Paediatric Urodynamics, Utrecht, Nizozemska
12. Congress of the International Pediatric Nephrology Association, Budapest, Hungary .
13. Symposium on Incontinence & Elimination Disorders in Children, Lyon, France
14. Congress of the International Pediatric Nephrology Association, New York, USA
15. ICCS educational course urodynamic workshop, Gdansk, Poland
16. Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, Dubrovnik
17. ICCS/ERIC/BAPU Joint Congress The Royal College of Physicians, London, UK
18. Congress of the International Pediatric Nephrology Association, Shanghai, China
19. Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, Porto, Portugal
20. Kongres hrvatskog društva radiologa s međunarodnim sudjelovanjem, Osijek
21. XI. Kongres hrvatskog pedijatrijskog društva s međunarodnim sudjelovanjem, Dubrovnik
22. Urodynamic course
23. World congress of pediatric urology and International children’s continence society PragueORGANIZACIJA ZNANSTVENIH I STRUČNIH SKUPOVA:
1. Tajnica V. Kongresa Pedijatrijskog Društva, Šibenik 2002.
2. Predavač na poslijediplomskom tečaju I kategorije Ultrazvučna dijagnostika u dječjoj dobi od 2005
3. Vice president of International school of Echo-enhanced voiding urosography Universitetni klinični center Ljubljana 2012
4. Organizator tečaja 1. Kategorije «Pedijatrijski ultrazvuk» studeni 2015

5. Voditelj prvog hrvatskog tečaja Ultrazvučne kontrastne cistografije , Poliklinika Helena, 2016


ZNANSTVENI PROJEKTI:
1."Primjena doppler ultrazvuka u dijagnostici bolesti bubrega", projekt Ministarstva znanosti i tehnologije RH
2. Istraživač na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije RH . Primjena doplera i višeslojnog CTa kod bolesti bubrega i krvnih žila
3. Istraživač na projektu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu "Komparativna studija efikasnosti i sigurnosti upotrebe Botulin toxina A u odnosu na klasični antikolinergijski tretman hiperaktivne mokraćne bešike u djece"

POZVANI PREDAVAČ NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA I KONGRESIMA
1. Hrvatska pedijatrijska proljetna škola, Split
2. European congress of ultrasound in medicine and biology, Zagreb
3. Ultrazvučna dijagnostika u dječjoj dobi, Zagreb
4. V Kongres Hrvatskog pedijatrijskog drušva, Zagreb
5. Simpozij Hrvatskog pedijatrijskog drušva. Zašto i kako liječiti primarno noćno mokrenje. Zagreb
6. Osječki urološki dani, Osijek
7. Svjetski kongres dječje kirurgije, Zagreb
8. UZV u dječjoj dobi
9. II kongres hrvatskog društva za UZV u ginekologiji i perinatologiji, Zagreb
10. Znanstveni skup Krapinske toplice
11. Ultrazvučna dijagnostika torakalnih i abdominalnih organa u dječjoj dobi, Zagreb
12. Proljetna pedijatrijska škola, Split
13. Ultrazvučna dijagnostika abdominalnih i torakalnih organa, Zagreb
14. Međunarodni simpozij dječjih kirurga, Bihać
15. Simpozij Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju, Osijek
16. Međunarodni kongres Hrvatskog i Slovenskog društva za ultrazvuk u medicini i biologiji, Rovinj
17. Hrvatski kongres dječje kirurgije s međunarodnim sudjelovanjem Split
18. Međunarodni simpozij Endoskopki tretman VURa, Sarajevo
19. Simpozij Nova sfera zdravlja, Samobor
20. Međunarodni simpozij dječje kirurgije i urologije Mostar
21. Simpozij: Pola stoljeća u dijagnostici i liječenju primarnog vezikoureteralnog refluksa u djece, Klinika za dječje bolesti Zagreb
22. Međunarodni kongres Hrvatskog i Slovenskog društva za ultrazvuk u medicini i biologiji, Maribor
23. Childrens Hospital Boston, Harvard Medical School
24. Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja "Infekcije mokraćnog sustava u djece-aktualnosti" Medicinski fakultet sveučilišta u Rijeci
25. Simpozij iz dječje kirurgije i urologije, Mostar
26. Treći kongres dječjih kirurga Srbije sa međunarodnim sudjelovanjem, Niš
27. Kongres hrvatskog društva radiologa s međunarodnim sudjelovanjem, Osijek
28. XI. Kongres hrvatskog pedijatrijskog društva s međunarodnim sudjelovanjem, Dubrovnik
29. Hrvatska proljetna pedijatrijska škola, Split
30. 4. Zajednički hrvatsko-slovenski ultrazvučni kongres, Split
31. «Enuresis spring school» Ljubljana
32. V South-eastern european pediatric nephrology working group, Sarajevo
33. XII Simpozij iz dječje kirurgije i urologije, Mostar

34. Poslijediplomski tečaj prve kategorije “Dijagnostika I liječenje poremećaja mokrenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti” Zagreb

34. Simpozij “Klinička primjena ultrazvučnog kontrastnog sredstva”, KB Dubrava, Zagreb

35. Tečaj “Spinalni defekti neuralne cijevi”, Zagreb

36. Četvrti kongres Udruženja preventivne pedijatrije Srbije, Novi Sad           

37. Slovensko- hrvatski ultrazučni kongres, Kranjska Gora

 NASTAVNA AKTIVNOST:
predavač na poslijediplomskim studijima "Zaštita majke i djeteta", "Obiteljska medicina", na znanstvenom poslijediplomskom studiju "Doplerska dijagnostika u znanstvenom istraživanju i kliničkoj praksi", Zdravstveno veleučilište u Zagrebu (smjerovi više medicinske sestre/viši zdravstveni tehničar/fizioterapeut/radni terapeut), na Medicinskom fakultetu u Osijeku predmet Pedijatrija, predavač na afilijali Jefferson Ultrasound Research and Education Institute u Kliničkoj bolnici Dubrava

ČLANSTVA U STRUČNIM ORGANIZACIJAMA:
Hrvatski liječnički zbor, Hrvatska liječnička komora, Hrvatsko pedijatrijsko društvo, Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju, International Pediatric Nephrology Association, International Children's Continence Society, European Society of Pediatric Nephrology, dopredsjednik Hrvatskog društva za pedijatrijsku nefrologiju

NAGRADE
Nagrada Akademije Medicinskih Znanosti Borislav Nakić za najbolji znanstveni rad objavljen u stranoj literaturi 2002.g (za autore do 35 godina)
Nagrada Hrvatskog pedijatrijskog društva Ernst Mayerhofer za rad objavljen u stranoj literaturi 2002g
Nagrada European Society of Pediatric Nephrology za rad "The impact of bladder shape on the ultrasonographic measurement of bladder volume in children" na Svjetskom Kongresu Nefrologije u Berlinu u lipnju 2003.

 

ZIMSKO RADNO VRIJEME
NOVOGODIŠNJA ČESTITKA
NAŠE PEDIJATRICE I OVE GODINE MEĐU NAJBOLJIM LIJEČNICIMA U HRVATSKOJ
Naručite se za pregled

Radno vrijeme
Pon - Pet: 8:00 - 21:00
Sub: 8:30 - 13:30
Način plaćanja:
•  gotovina
•  Maestro, Master Card, VISA
MAESTRO MASTER VISA
•  dodatno zdravstveno osiguranje
(Croatia zdravstveno osiguranje, GRAWE osiguranje, Uniqa osiguranje, Triglav osiguranje)