ŽAKLINA SMILJANEC, bacc. med. techn.
ŽAKLINA SMILJANEC, bacc. med. techn.
Srednju medicinsku školu završila 1998.g u Zagrebu, stručni ispit položila 1999.g.
1998-2008. zaposlena u Klinici za dječje bolesti Klaićeva na Odjelu pedijatrije
2008- 2014. radila u Poliklinici Podobnik
2011. upisala dodiplomski studij sestrinstva na Zdravstvenom Veleučilištu u Zagrebu.
od 2014. zaposlena u Poliklinici Helena
2015. diplomirala na dodiplomskom studiju sestrinstva Zdravstvenog veleučilišta i stekla titulu bacc.med.techn.
2018. završila program stručnog osposobljavanja za poslove nutricionista

         SUDJELOVANJA NA STRUČNIM SKUPOVIMA I KONGRESIMA:
 1. Edukacija iz područja poremećaja defekacije anorektalne manometrije i biofeedbacka u Sveučilišnom medicinskom centru u Amsterdamu (Dječja bolnica Emma), 2014.
 2. Sudjelovanje na simpoziju KBT-E Multistep: "Novi pristup
  liječenju svih poremećaja hranjenja " u organizaciji Centra BEA, Veljača 2015.
 3. Skup povodom Međunarodnog dana spine bifide i hidrocephalusa,
  održan u Križevcima ( pozvani gost predavač ), Križevci, Studeni 2015
 4. Sudjelovanje na stručnom usavršavanju "Procjena i
  terapijski postupci u aktivnostima hranjenja, pijenja i jedenja kod djece s
  razvojnim teškoćama " u organizaciji Centra za rehabilitaciju Mali dom-
  Zagreb, Svibanj 2016.
 5. Sudjelovanje na međunarodnom tečaju " Cjelovito
  zbrinjavanje djece s anorektalnim malformacijama" u organizaciji Klinike za
  dječje bolesti Zagreb, Zagreb, Svibanj 2016.
 6. Sudjelovanje na multidisciplinarnom tečaju „Spinalni defekti razvoja neuralne cijevi – prevencija, dijagnoza i liječenje, Zagreb, Veljača 2017.

 

ZIMSKO RADNO VRIJEME
NOVOGODIŠNJA ČESTITKA
NAŠE PEDIJATRICE I OVE GODINE MEĐU NAJBOLJIM LIJEČNICIMA U HRVATSKOJ
Naručite se za pregled

Radno vrijeme
Pon - Pet: 8:00 - 21:00
Sub: 8:30 - 13:30
Način plaćanja:
•  gotovina
•  Maestro, Master Card, VISA
MAESTRO MASTER VISA
•  dodatno zdravstveno osiguranje
(Croatia zdravstveno osiguranje, GRAWE osiguranje, Uniqa osiguranje, Triglav osiguranje)