48 satni dnevnik mokrenja
Dnevnik unosa tekućine i mokrenja provodi se kroz 2 dana (najbolje vikendom kada je dijete kod kuće). Daje nam uvid u djetetove navike uzimanja tekućine i dinamiku mokrenja. Te dane dijete treba mokriti u posudu da bi se količina mogla izmjeriti (menzurom, mjericama od deterdženta, špricom i sl.).

U prvu kolonu upisuju se:

—  vrijeme uzimanja tekućine,
—  vrsta tekućine (voda, čaj, sok, juha, mlijeko, jogurt i sl.),
—  količina uzete tekućine (npr. 1,5 dcl čaja u 8 h)

U drugu kolonu bilježite:

—  vrijeme mokrenja
—  količinu mokraće

Ukoliko vaše dijete ima noćno mokrenje potrebno ga je probuditi 1. i 4. sat od usnivanja, ponuditi ga da se pomokri i zabilježiti količinu i vrijeme mokrenja. Ako dijete preko noći nosi pelenu, dovoljno je mokru pelenu ujutro izvagati.

Dnevnik mokrenja možete pruzeti ovdje:

DNEVNIK MOKRENJA (prvi dan)
DNEVNIK MOKRENJA (drugi dan)
ZIMSKO RADNO VRIJEME
NOVOGODIŠNJA ČESTITKA
NAŠE PEDIJATRICE I OVE GODINE MEĐU NAJBOLJIM LIJEČNICIMA U HRVATSKOJ
Naručite se za pregled

Radno vrijeme
Pon - Pet: 8:00 - 21:00
Sub: 8:30 - 13:30
Način plaćanja:
•  gotovina
•  Maestro, Master Card, VISA
MAESTRO MASTER VISA
•  dodatno zdravstveno osiguranje
(Croatia zdravstveno osiguranje, GRAWE osiguranje, Uniqa osiguranje, Triglav osiguranje)