traži
Zatvori ovaj okvir za pretraživanje.

Anorektalna manometrija i biofeedback

Anorektalna manometrija je pretraga namijenjena djeci s kroničnom opstipacijom (zatvorom) te nevoljnim ispuštanjem (bijegom) stolice.

Pretraga omogućava procjenu funkcijske sposobnosti završnog debelog crijeva, doprinosi postavljanju dijagnoze uzroka poremećaja defekacije, te usmjerava liječenje.

Kako anorektalna manometrija funkcionira?

Radi se o metodi kojom se ispituju tlakovi u području završnog debelog crijeva, postojanje osjeta i živčanih refleksa potrebnih za normalno zadržavanje i istiskivanje stolice.

Pretraga se izvodi jednostavno. U završno debelo crijevo se uvodi mali balon koji se napuhuje i tako se imitira fiziološki dolazak stolice u taj dio crijeva.

Balon je spojen na manometar s kojeg se u digitalni kompjuterski zapis prenose dijagnostički podaci. Ispitivanje osjeta provodi se putem senzora u vidu naljepnica. One se postavljaju oko samog čmara te se informacija također pretvara u elektronski zapis.

Izvođenje pretrage nije bolno, jer se balon uvodi putem kojim normalno prolazi i stolica. Pretraga je sigurna, a od komplikacija se vrlo rijetko može dogoditi blaže oštećenje ili krvarenje s područja sluznice.

Što je biofeedback?

Biofeedback je široko prihvaćena terapijska metoda kojom se uči pacijenta da utječe na neke fizološke funkcije (čak i „nevoljne“) koristeći signale iz vlastitog tijela. Koristi se u raznim granama medicine, a kod djece najviše za kontrolu poremećaja mokrenja, hiperaktivnosti, mucanja i poremećaja regulacije stolice.

U slučaju dugotrajne opstipacije koriste se vježbe. One su usmjerene na pravovremeno zamjećivanje dolaska stolice u zavšno debelo crijevo te postizanje efikasnog istiskivanja stolice. Kod inkontinencije (nevoljnog ispuštanja stolice) cilj je postizanje sposobnosti zadržavanja stolice.

Kako se izvode vježbe?

Princip je da uz balon u završnom debelom crijevu i/ili samoljepive senzore oko čmara djeca na jednostavan način svrsishodno uvježbavaju mišiće zdjelice i čmara. Zapis izvođenja vježbica dijete gleda kao animaciju, tj. pokretanje likova na ekranu ili videoigricu.

Ako je koordinacija mišića dobra i dijete učini vježbu pravilno kao potvrda tome likovi na ekranu će se pokretati, u igrici će osvojiti više bodova i sl. Na taj način, uz zabavu, dijete uči kako postići kontrolu nad radom određene skupine mišića. Ono vježba istiskivanje ili zadržavanje stolice, ovisno što je potrebno. Kada nauče vježbe djeca mogu isto ponavljati i kod kuće.

Rezultati biofeedacka su odlični, budući da djeca kroz igru lakše usvoje vještine pravilne evakuacije stolice i kontrole sfinktera, za koje ih je inače teško motovirati.

prim. Alemka Jaklin Kekez, specijalist pedijatar, uži specijalist pedijatrijske gastroenterologije

Izdvojene novosti