traži
Zatvori ovaj okvir za pretraživanje.

Medicinsko osoblje

Vesna Kumanović, bacc. med. techn.

Glavna sestra Poliklinike – Koordinatorica Tima za spinu bifidu / Nefrologija i urologija

Snježana Kudelić, prof. rehabilitator

Medicinska sestra – Voditeljica Službe za dijagnostiku i osiguranja / Nefrologija i urologija

Žaklina Vučković, bacc. med. techn.

Voditeljica Centra za rehabilitaciju

Marinela Škunca, bacc. physioth.

Medicinska sestra – Koordinatorica Regionalnog centra za poremećaje funkcije mokraćnog mjehura i crijeva / Nefrologija i urologija

Janja Barić, bacc. med. techn.

Glavna medicinska sestra za kvalitetu zdravstvene zaštite

Jasna Dombrovski, univ. bacc. med. techn.

Glavna medicinska sestra konziljarnih djelatnosti

Ružica Buđak, mag. med. techn.

Glavna medicinska sestra Pedijatrijske pulmologije, alergologije i kliničke imunologije

Vlatka Kuhar

Glavna medicinska sestra Gastroenterologije i poremećaja prehrane

Željka Martinić

Glavna medicinska sestra Neuropedijatrije

Patricia Kušnjer

Medicinska sestra – Primarna i preventivna pedijatrija / Koordinatorica „International patient service“

Viktorija Demo

Medicinska sestra – Primarna i preventivna pedijatrija

Ljiljana Grđen

Medicinska sestra – Gastroenterologija i poremećaji prehrane

Maja Ivanković

Medicinska sestra – Gastroenterologija i poremećaji prehrane

Tatjana Janjić

Medicinska sestra – Primarna i preventivna pedijatrija

Matea Savanović

Medicinska sestra – Pedijatrijska pulmologija, alergologija i klinička imunologija

Ivana Horvat, bacc. med. techn.

Primarna i preventivna pedijatrija

Dijana Poljanac, bacc. med. techn.

Pedijatrijska infektologija

Marina Kovačić Pavlić

Medicinska sestra – Primarna i preventivna pedijatrija

Katarina Radeljić, bacc. physioth.

Rehabilitacija

Suzana Skočilić, bacc. physioth.

Vojta terapeut / Rehabilitacija

Marin Škugor, bacc. physioth.

Rehabilitacija