U tijeku je provedba projekta

„Komercijalizacija inovativne medicinske usluge“

NPOO.C1.1.2.R2-I5.01.0245

Financira Europska unija – NextGenerationEU

Poliklinika za dječje bolesti Helena je 1. rujna 2022. godine započela s provedbom projekta „Komercijalizacija inovativne medicinske usluge“ koji se provodi sukladno pravilima Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Komercijalizacija inovacija“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Posredničko tijelo razine 1 je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (PT1), a Posredničko tijelo razine 2 je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (PT2).

Nositelj projekta: Poliklinika za dječje bolesti Helena

Ukupna vrijednost projekta: 1.249.980,00 eura

EU udio u financiranju projekta: 493.899,66 eura

Razdoblje provedbe projekta: 1.9.2022. – 1.9.2024.

Voditelj projekta i kontakt osoba: Andrea Cvitković Roić, info@poliklinika-helena.hr

Svrha projekta je uspostaviti Međunarodni centar izvrsnosti za Spina Bifidu, zaseban i specifičan profitni centar Poliklinike Helena, a koji se u potpunosti temelji na inovativnoj metodi i holističkoj, interdisciplinarnoj usluzi u području napredne i personalizirane dijagnostike, terapije i monitoringa SB-a. Svrha projekta realizirat će se kroz provedbu temeljite inovacije organizacije poslovanja, uspostavu novih medicinskih postupaka i poslovnih procesa te nabavu za to nužne dijagnostičke, kirurške i terapijske opreme i pomagala.

Projekt uključuje sljedeće projektne aktivnosti:

1. Nabava materijalne i nematerijalne imovine

2. Inovacija organizacije poslovanja i poslovnih procesa

3. Upravljanje projektom i administracija

4. Promidžba i vidljivost

Provedbom planiranih aktivnosti postići će se idući rezultati:

• Inovativna medicinska usluga nastala primjenom rezultata istraživanja i razvoja je u fazi TRL9

• Implementirane tehnologije i uspostavljen tehnološki sustav za komercijalizaciju nove usluge

• Inovirani ključni poslovni procesi i organizacija poslovanja

Više informacija na:

https://planoporavka.gov.hr/

www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Poliklinike za dječje bolesti Helena

Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.