traži
Zatvori ovaj okvir za pretraživanje.

Priprema za anorektalnu manometriju

Anorektalna manometrija je dijagnostička pretraga koja se koristi kod dugotrajne opstipacije (zatvora) i/ili bijega stolice, s ciljem da se ustanove uzroci tegoba, procjeni funkcijska sposobnost završnog debelog crijeva te odredi način liječenja. Radi se o pretrazi kojom se ispituju tlakovi u području završnog debelog crijeva, postojanje osjeta, živčanih refleksa potrebnih za normalno pražnjenje crijeva kao i sposobnost zadržavanja i istiskivanja stolice.

Pretraga se izvodi u ležećem položaju, pri čemu se u završno debelo crijevo uvodi mali balon koji se zatim napuhuje čime se imitira dolazak stolice u taj dio crijeva. Balon je spojen na manometar putem katetra te se na taj način dobivaju dijagnostički podaci. Također je moguće učiniti i ispitivanje osjeta tog područja putem senzora u vidu naljepnica koje se postavljaju oko samog čmara.

Izvođenje pretrage nije bolno, jer se balon uvodi putem kojim normalno prolazi i stolica. Pretraga je sigurna, a od komplikacija se iznimno rijetko može dogoditi blaže krvarenje s područja sluznice.

PRIPREMA DJETETA

  1. djetetu je važno objasniti način na koji će se pretraga izvesti
  2. večer prije pretrage potrebno je staviti čepić za pražnjenje crijeva (glicerinski ili drugi, ako je to preporuka liječnika koji je indicirao pretragu) kako bi se očistilo završno debelo crijevo
    • kod djece sa sumnjom na neurogeno crijevo i/ili kod obilnih fekalnih masa, potrebno je čišćenje crijeva provesti kroz nekoliko dana za redom prije pretrage (čepićima i/ili klizmom) o čemu će se točna uputa dobiti unaprijed od liječnika
  3. na dan pretrage molimo NE primjenjivati čepiće, jer to može utjecati na rezultate mjerenja
  4. dijete može normalno jesti i piti, tj. nije potrebno biti natašte

Na pretragu je poželjno donijeti:

  • kompletnu medicinsku dokumentaciju
  • dnevnik reguliranosti stolice

Anorektalna manometrija se NE preporuča izvoditi kada postoji akutna upala kože ili sluznice završnog debelog crijeva!