traži
Zatvori ovaj okvir za pretraživanje.

Upute za sakupljanje 24 ­satnog urina

POTREBNO

  1. čista plastična boca (najbolje od vode)
  2. posuda za mjerenje

PREPORUKA: urin je najbolje sakupljati nedjeljom kad je dijete kod kuće

POSTUPAK:

  • ujutro probuditi dijete u približno vrijeme u koje će se probuditi sutradan; normalno se pomokriti u WC
  • svako sljedeće mokrenje ide u posudu i pretoči se u bocu koja mora biti na hladnom (hladnjak)
  • sljedeće jutro nakon buđenja prvo mokrenje također se sakupi u bocu, te se transportira u laboratorij.