Ulica kneza Branimira 71, Zagreb
Dogovorite termin telefonom +38512310067

O Poliklinici Helena

Poliklinika za dječje bolesti Helena utemeljena 2005. godine, pedijatrijska je poliklinička zdravstvena ustanova koja je svojom djelatnošću usmjerena zdravstvenoj skrbi djece i mladih. Uz preventivnu i kurativnu zdravstvenu skrb, sustavno se provode i dijagnostički i rehabilitacijski postupci te se na taj način objedinjuje cjelovita zdravstvena skrb malih pacijenata, prema načelima moderne europske pedijatrijske medicine. Prostori poliklinike uređeni su poput igraonice i opremljeni najmodernijim medicinskim uređajima namijenjenim djeci. Ključ uspjeha baziran je na stalnoj edukaciji osoblja, dostupnosti pacijentima te na kompletnoj i brzoj usluzi na jednom mjestu.

Od srpnja 2017. godine poliklinika se nalazi na novoj lokaciji, u Ulici kneza Branimira u Zagrebu, u novom moderniziranom prostoru. Zahvaljujući EU projektu, u cijelosti je adaptirana stara upravna zgrada zagrebačke «Uljare» izgrađena 1912. godine prema projektu Vjekoslava Heinzela. Novi značajno prošireni prostorni kapaciteti poliklinike potpuno su prilagođeni dječjoj dobi te su dodatno opremljeni zahvaljujući sredstvima EU fondova, čime je omogućeno i kadrovsko ekipiranje raznim subspecijalnostima pedijatrijske medicine te opremanje najsuvremenijim dijagnostičkim, terapijskim kao i rehabilitacijskim medicinskim uređajima.

Uz redovite opće medicinske djelatnosti, poliklinika je prepoznatljiva kao Regionalni centar izvrsnosti za djecu s neurogenim mokraćnim mjehurom i crijevom. Radi se o djeci sa spinom bifidom, djeci s tumorima ili traumama kralježnice ili zdjelice; djeci koja su zbog operacija ili ozljeda zadobila oštećenja živčanih puteva za mokraćni mjehur i crijevo. Djeca s ovakvim bolestima i poremećajima, zbog prirode navedenih bolesti, kronični su i doživotni bolesnici vezani uz potrebu kontinuirane i usmjerene zdravstvene skrbi, posebice tijekom najosjetljivijeg perioda odrastanja. Ovakvim se pacijentima pruža timski pristup iskusnih usko specijaliziranih stručnjaka educiranih u najboljim svjetskim centrima.

Suvremene dijagnostičke metode koje se provode u poliklinici su:

  • ultrazvučna kontrastna cistografija (ceVUS) koja bez zračenja dokazuje vezikoureteralni refluks
  • videourodinamika s ultrazvukom za poremećaje mokrenja
  • anorektalna manometrijia za poremećaje stolice
  • 24 satna pH-metriji jednjaka za dokazivanje želučanog refluksa
  • kompletna ultrazvučna dijagnostika uključujući fetalnu ehokardiografiju i sve kontrastne ultrazvučne pretrage

U poliklinici se provode jedinstveni terapijski tretmani, postupci i edukacije:

  • „Škola mokrenja“
  • biofeedback vježbe
  • neuromodulacija
  • vježbe zdjeličnih mišića za uspostavu kontrole mokrenja i stolice
  • GIGER MD– moderan biofeedback švicarski uređaj za rehabilitaciju

Novost je, od prošle godine, Program terapijskog hranjenja za djecu sa problemima žvakanja te problemima navikavanja na okuse i teksture hrane.

Poliklinika uspješno surađuje i sa drugim privatnim i državnim medicinskim ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu te je ugovorna ustanova sa HZZO-om i sa brojnim privatnim osiguranjima. Roditeljima pacijenata omogućuje se i davanje savjeta putem e-maila.

Djelatnici poliklinike trajno se usavršavaju te sudjeluju u znanstvenim i kliničkim istraživačkim projektima, aktivno sudjeluju na stručnim simpozijima, kongresima i tečajevima kao i u nastavi na Medicinskom fakultetu u Zagrebu i Osijeku te Zdravstvenom veleučilištu Zagreb. Stručnjaci Poliklinike Helena dugi niz godina, organiziraju međunarodne tečajeve i edukacije iz ultrazvuka pedijatrijske dobi te ultrazvučne kontrastne cistografije.

Zašto odabrati nas?

Priznanje najdoktor 2016
Priznanje najdoktor 2017
Priznanje najdoktor 2018
Priznanje najdoktor 2019
Priznanje najdoktor 2020

Naš tim

prof.dr.sc. Andrea Cvitković Roić, dr.med.
spec. pedijatar, uži spec. pedijatrijske nefrologije

Iva Palčić, dr.med
spec. pedijatar, uži spec. pedijatrijske nefrologije

prim. Alemka Jaklin Kekez, dr.med.
spec. pedijatar, uži spec. pedijatrijske gastroenterologije

dr.sc. Tatjana Lesar, dr.med.
spec. pedijatar, uži spec. pedijatrijske gastroenterologije

Profesionalno osoblje u moderno opremljenoj poliklinici

Iz medija

OTVORENA NAŠA PODRUŽNICA NA SVETICAMA

Zbog velikog interesa kao i otvaranja novih ambulanti, od 24.10.2022. ponovo smo dostupni na lokaciji Svetice 36.

Više