traži
Zatvori ovaj okvir za pretraživanje.

Natalija Ivezić

profesorica logopedije, Voditeljica – Kabinet za logopediju, psihologiju i ranu intervenciju

Najuža područja interesa

Dodiplomski studija logopedije završila je 2004. godine na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu kao i postdiplomski studij Rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji 2012.godine. Dodatno se educirala u mnogim područjima dječjeg razvoja na domaćim i inozemnim edukacijama.

Tijekom svoje dugogodišnje karijere kontinuirano se bavi procjenama komunikacijskog i jezično – govornog razvoja djece niske kronološke dobi (do 3.godine) te razvojne procjene i terapije djece predškolske i školske dobi (od 3.godine nadalje) uz pružanje stručne podrške roditeljima i savjetovanje. Provodi procjene oralno motoričkih vještina djece od dojenačke dobi kao i predvještina potrebnih za žvakanje, hranjenje, gutanje i govor uz savjetodavno terapijske tretmane. Dugi niz godina supervizor je i mentor logopedima i studentima logopedije, održava predavanja, radionice i edukacije te aktivno sudjeluje na domaćim i internacionalnim kongresima. Bila je vanjska suradnica Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta, postdiplomskog studija Rane intervencije u Zagrebu te dodiplomskog studija logopedija Filozofskog fakulteta u Mostaru. Od 2012.godine vanjska je suradnica Poliklinike za dječje bolesti Helena, a od 2023.godine postaje stalni dio tima Poliklinike gdje provodi preventivne preglede djece od dojenačke dobi te logopedsku dijagnostiku djece niske kronološke dobi, djece predškolske i školske dobi s komunikacijskim i jezično – govornim teškoćama (npr. rascjepi usana i nepca, nazalnost, artikulacijske teškoće, jezični poremećaji, socijalno komunikacijske teškoće, mucanje i brzopletost, teškoće čitanja i pisanja, disleksija, disgrafija, diskalkulija…).  

Obrazovanje

DIPLOMSKI STUDIJ

Diplomski studij logopedije, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ

Poslijediplomski specijalistički studij Rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu

Stručno usavršavanje, trajne edukacije:

 • Licenca za vođenje More than Words® – The Hanen Program ® za roditelje djece s poremećajem iz spektra autizma ili komunikacijskim poremećajima, The Hanen Centre®, Toronto, Kanada
 • Edukacija Pre-Feeding Exercises: A Sensory Motor Approach, Lori Overland
 • Edukacija Feeding Therapy: A Sensory – Motor Approach, Lori Overland
 • Edukacija A Professional’s Guide to Tongue Tie in the Breastfeeding Infant, Lisa Paladino
 • Edukacija 3-Part Treatment Plan for OPT, Reene Roy Hill
 • Edukacija Drooling Etiology and Remediation. Talk Tools. Charleston, SC., Lori Overland
 • Edukacija MYOTools 101™: The Foundations of Orofacial Myology,  Robyn Merkel Walsh
 • Webinar Writing the Right Goals for OPT, Feeding, Speech and MYO, Robyn Merkel-Walsh
 • Položen stručni ispit za zvanje stručni suradnik logoped, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
 • Edukacija Peabody – slikovni test rječnika – hrvatska adaptacija; Zagreb
 • Edukacija Poremećaji gutanja i glasa, Zagreb
 • Edukacija Primjena Portage modela, Zagreb

Stručni skupovi i kongresi:

 • ESLA: Speech and language therapists’ roles in the critical care and emergency medicine, 2023.
 • 6. Kongres logopeda Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem Izazovi moderne logopedije – Perspektiva i iskustva logopeda današnjice., Split 2022.
 • Državni stručni skup za stručne suradnike logopede – Poremećaji tečnosti govora. Zagreb, 2022.
 • Državni stručni skup za stručne suradnike logopede Jezično-govorni i komunikacijski poremećaji u ranoj i predškolskoj dobi. Zagreb, 2022.
 • ESLA: That Amazing 6 months – Supporting oral feeding and communication in (ex)preterm and fragile infants, 2022.
 • “Uvod u ranu intervenciju-stručna podrška u obitelji”, Zagreb, 2011.
 • Drugi hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu “Djelovat rano: zašto i kako?”, Beli Manastir, 2011.
 • Kongres hrvatskih logopeda “Logopedija i izazovi novog vremena”, Zagreb, 2010.
 • Treći interdisciplinarni simpozij o ranom razvoju i komunikaciji, Pula, 2010.
 • Prvi hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu, Opatija 2009.
 • Državni stručni skup za stručne suradnike – logopede “Rana komunikacija i komunikacijske
 • teškoće u osnovnoškolskih učenika”, Šibenik, 2009.
 • 20th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability (EACD), Zagreb, 2008.
 • “Naučna istraživanja i inovacije u edukaciji i rehabilitaciji”, Tuzla, 2008.
 • 7.međunarodni znanstveni skup “Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima”, Zagreb, 2007.
 • Drugi interdisciplinarni simpozij o ranom razvoju i komunikaciji, Zadar, 2006.
 • Treći kongres logopeda Hrvatske “Razvoj i nove perspektive u jezičnoj i govornoj dijagnostici i terapiji”, Dubrovnik, 2005.