prim. mr. sc. Slobodna Murat Sušić, dr. med.

spec. pedijatrije i dermatovenerologije, uži spec. pedijatrijske dermatologije

Areas of Specialisation