traži
Zatvori ovaj okvir za pretraživanje.

Tanja Babić Franjkić

magistra psihologije

Najuža područja interesa

Psihologiju je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Od samog početka karijere radila je s populacijom djece, mladih i njihovih roditelja. Dosad je završila brojne edukacije, prvenstveno vezane za psihodijagnostički i psihoterapijski rad s djecom i roditeljima. Završila je Poslijediplomski specijalistički studij Rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji, a trenutno pohađa i poslijediplomski Specijalistički studij iz kliničke psihologije. Aktivno sudjeluje na domaćim i internacionalnim kongresima.

U svojem psihoterapijskom radu najviše se susreće s populacijom djece s anksioznim i depresivnim smetnjama, poremećajima hranjenja, teškoćama prilagodbe i nošenja sa stresom, poremećajima tečnosti govora, hiperaktivnom djecom te djecom s teškoćama u području  socijalne komunikacije. Osim rada s djecom, radi i s odraslom populacijom u okviru kognitivno-bihevioralne terapije, ACT i CFT terapije. Uz psihoterapijski rad, obavlja i psihodijagnostičke procjene djece vrlo rane (0-3. godine), predškolske i školske dobi.

Obrazovanje

DIPLOMSKI STUDIJ

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ

Poslijediplomski specijalistički studij Kliničke psihologije, Filozofski fakultet u Zagrebu (u tijeku)

Poslijediplomski specijalistički studij Rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Stručno usavršavanje, trajne edukacije:

 • Edukacija “Selektivni mutizam – procjena i podrška”, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 • Edukacija iz kognitivno-bihevioralnih terapija (završena cjelokupna edukacija), Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije
 • Edukacija “Bihevioralno-kognitivni tretman zdravstvene anksioznosti”, Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije
 • Edukacija iz terapije usmjerene na suosjećanje (CFT),  Superpozicija d.o.o. (Centar za terapiju usmjerenu na suosjećanje)
 • Osnovni trening iz terapije prihvaćenošću i posvećenošću (ACT),  KBT-Opcija
 • 8-tjedni trening Mindfulnessa, Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije
 • Edukacija “Razvojna procjena djece dobi 0-6 godina”, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 • Edukacija “Gestalt pristup u radu s djecom i adolescentima”, Centar IGW
 • Edukacija “Primjena teorije afektivne vezanosti u radu s roditeljima djece s kroničnim bolestima i razvojnim smetnjama”, Futurist

Stručni skupovi i kongresi:

 • Babić, T. (2019). Izvori stresa i osobine ličnosti roditelja djece s razvojnim teškoćama kao
 • prediktori zadovoljstva životom. 5. Hrvatski simpozij o ranoj intervenciji, Split.
 • Babić, T., Blaži, D. i Blaži A. (2019). Integracija djece s Poremećajem iz spektra autizma i drugim razvojnim teškoćama u redovni sustav. Stručni skup odgojno-obrazovnih djelatnika, Dubrovnik.
 • Babić, T., Gračanin, A. i Gunjača, V. (2015). Odnos usredotočene svjesnosti i učestalosti i uspješnosti korištenja strategija emocionalne regulacije. 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa, FFZG
 • Babić, T. i Jurman, J. (2013).Odnos sklonosti traženja uzbuđenja i pozitivnih i negativnih aspekata seksualnosti. 1. Riječki interdisciplinarni kongres studenata društvenih i humanističkih znanosti, Rijeka.
 • Babić, T. i Jurman, J. (2013). Odnos sklonosti traženja uzbuđenja i socioseksualne orijentacije. Savremeni trendovi u psihologiji, Novi Sad.
 • Gračanin, A., Kardum, I., Babić, T., Cek, M. i Vehovec, T. (2011). Efekti emocionalne supresije i ponovne kognitivne procjene na aktivaciju simpatikusa. 1. Riječki dani eksperimentalne psihologije, Rijeka.