traži
Zatvori ovaj okvir za pretraživanje.
dr. sc.

Tatjana Lesar

dr. med.
spec. pedijatar, uži spec. pedijatrijske gastroenterologije

Najuža područja interesa

Diplomirala je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizaciju iz pedijatrije završila je u Klinici za dječje bolesti Zagreb, a potom je radila dvije godine u Dječjoj bolnici Srebrnjak. U Zavodu za dječju gastroenterologiju i prehranu, Klinike za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice, radila je od 2009 do 2017. Od tada je dio tima Poliklinike za dječje bolesti Helena. Najviše se bavi poremećajima motiliteta (gastroezofagealni refluks, opstipacija) i alergijama na hranu. Po dolasku u polikliniku osnovala je Ambulantu za poremećaje prehrane u kojoj se liječe djeca s ranim poremećajima hranjenja, s poremećajima u jedenju (anoreksija nervoza, bulimija nervoza, nespecifični poremećaji u jedenju) te pretila djeca. Uz gastroenterološku problematiku u Poliklinici Helena provodi zbrinjavanje akutno bolesne djece te sistematske preglede. Članica je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog pedijatrijskog društva, Hrvatskog društva za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu, Hrvatskog gastroenterološkog društva, ESPGHAN-a (European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) te ESPEN-a (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism). Pozvani je predavač na brojnim stručnim, znanstvenim skupovima i tečajevima u Hrvatskoj i inozemstvu. 2021. obranila je doktorsku dizertaciju pod naslovom „Učestalost i uzroci promjena u usnoj šupljini i sastavu sline u djece i adolescenata s poremećajima u jedenju“ na Stomatološkom fakultetu i time postala doktor znanosti.

Obrazovanje

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ

Zaštita majke i djeteta, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2002. – 2003.

SPECIJALIZACIJA IZ PEDIJATRIJE

Klinika za dječje bolesti Klaićeva, 2001. – 2007.

UŽA SPECIJALIZACIJA IZ PEDIJATRIJSKE GASTROENTEROLOGIJE

KBC Sestre milosrdnice, 2013.

DOKTORSKI STUDIJ

Dentalna medicina, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014.

 • APLS tečaj, KBC Zagreb, Zagreb
 • UZV tečaj – hitna stanja, KBC Zagreb, Zagreb
 • ESPEN Life-Long Learning Programme on Clinical Nutrition and Metzabolism, Zagreb
 • EAGE Postgraduate Course, Zagreb
 • UZV tečaj, KDB Zagreb, Zagreb
 • Klinička prehrana, MEF Zagreb, Zagreb
 • Tečaj “ESPGHAN Hepatology Summer School”, Bordeaux, France
 • Falk Symposium: Celiac Disease and Other Small Bowel Disorders, Amsterdam, Nizozemska
 • Smjernice u pedijatrijskoj gastroenterologiji, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Zagreb
 • Novi izazovi u prehrani, prvih 1000 dana, Zagreb
 • Dijagnostički pristupnici i terapijske smjernice u gastroenterologiji, HGD, Zagreb
 • Hrvatski modeli liječenja poremećaja hranjenja, KBC Zagreb, Zagreb
 • Smjernice u pedijatrijskoj gastroenterologiji, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Zagreb
 • Falk Symposium: Eosinophilic Esophagitis – Medical and Dietary Treatment, Berlin, Germany
 • Falk Symposium: Therapeutic and Biological Barriers, Berlin, Germany
 • Falk Symposium 210: ”Crossing New Borders in IBD: Thoughts and Demands – From Mechanisms to Treatment” Lisbon/Estoril, Portugal
 • 40. ESPEN Congress, Madrid, Spain
 • 25th ESPEN Course of Clinical Nutrition and Metabolic Care, Zagreb, Zagreb

Drugi stručni skupovi i kongresi

 • The 43rd Annual Meeting of European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, Istanbul, Turska
 • IX kongres Hrvatskog Pedijatrijskog društva, Požega
 • The 46th Annual Meeting of the ESPGHAN, London, UK
 • The 48th Annual Meeting of European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, Amsterdam, Nizozemska
 • Hrvatski modeli liječenja poremećaja hranjenja, KBC Zagreb
 • Ortoreksija – opsesija zdravom prehranom ili crno-bijeli svijet, NZJZ „Dr.Andrija Štampar“, Zagreb
 • 7. Kongres Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KOHOM), Šibenik
 • 1. Kongres Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara, Zagreb
 • 4. Međunarodni Kongres Nutricionista, Zadar
 • Debljina i poremećaji u jedenju – lice i naličje istog problema, Klinika za pedijatriju, KBC SM; Zagreb
 • 4th International Conference on Nutrition & Growth, Amsterdam, Nizozemska
 • 3. Međunarodni kongres Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Okrugli stol: Probiotici, Pharmas, Zagreb
 • 50th Annual Meeting of European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Annual Meeting, Prag, Češka
 • 8. Kongres Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KOHOM), Šibenik
 • Hrvatski dani dječje stomatologije, Zagreb
 • 9. Kongres Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KOHOM), Šibenik
 • International Conference of Eating Disorders 2019, New York, SAD
 • Celiac disease Management, CD-SKILLS Consortium, 2021, Zagreb, Hrvatska
 • NAFLD simpozij„Novosti u gastroenterologiji i hepatologiji“,  2022, Opatija, Zagreb
 • 9th Congress of the European Academy of Paediatric Societies, 2022, Barcelona, Spain

Povezane objave

Naši liječnici

prim.
Alemka Jaklin Kekez
dr. med.
spec. pedijatar, uži spec. pedijatrijske gastroenterologije
Iva Palčić
dr. med.
spec. pedijatar, uži spec. pedijatrijske nefrologije
dr. sc.
Tatjana Lesar
dr. med.
spec. pedijatar, uži spec. pedijatrijske gastroenterologije