Dječja urologija11

Škola mokrenja – za djecu i roditelje

prof.dr.sc. Andrea Cvitković Roić, specijalist pedijatar, uži specijalist pedijatrijske nefrologije dr Iva Palčić, specijalist pedijatar, uži  specijalist pedijatrijske nefrologije

Škola mokrenja (“Voiding school”) metoda je edukacije koja obuhvaća najmoderniji i sveobuhvatni pristup dijagnostici i liječenju djece sa različitim vrstama poremećaja mokrenja. Suvremeni multidisciplinarni način dijagnostike i liječenja provodi se u svim najvećim svjetskim centrima koji se bave dječjom inkontinencijom, učestalim uroinfekcijama te urođenim anomalijama urotrakta.

Radi se o reedukacijskom programu koji se provodi u malim grupama, na način prilagođen djeci i roditeljima. Program obuhvaća edukaciju o anatomiji i fiziologiji mokraćnog sustava, individualizirani režim pijenja i mokrenja, “biofeedback” zdjeličnih mišića, mikciometrijsko praćenje funkcija mokrenja. Prema potrebi, uvodi se dnevna ili noćna terapija alarmom, kognitivna terapija, fizikalna terapija abdominalne i zdjelične musculature, TENS  (“transcutaneous electrical nerve stimulation”) i psihologijska potpora.

U najvećim svjetskim centrima područja uspjeh takve terapije je i do 90%. Školu mokrenja vode visokoeducirane medicinske sestre uroterapeuti, usko specijalizirani dječji nefrolozi ili urolozi te fizioterapeuti i psiholozi.

U razvijenim zemljama prepoznato je da neliječeni poremećaji mokrenja dovode do razvoja stresa u cijeloj obitelji, anksioznosti i gubitka samopouzdanja kod djeteta. Poznato je da ovakvi poremećaji utječu negativno na socijalizaciju djeteta, ograničavaju
djetetove aktivnosti te predstavljaju i financijski teret za obitelj. Najteži oblici poremećaja mokrenja, uzrokovani su disfunkcijom na nivou mjehura i sfinktera, a sekundarno mogu dovesti do nastanka vezikoureteralnog refluka, ponavljanih upala mokraćnog sustava, te u konačnici do oštećenja bubrega. U školi mokrenja djeca i roditelji uče se vještinama i postupcima postizanja kontinencije, raspoznavanju da li se radi o jednostavnom noćnom mokrenju ili dijete ima kompliciraniji oblik poremećaja koji zahtjeva širu dijagnostičku obradu i kompleksnije liječenje. Primjenjuju se neinvazivne metode liječenja poput animiranog
biofeedbacka kod kojeg dijete prepoznaje podražaje iz vlastitog tijela i pokušava ih voljno korigirati. U liječenju ovog poremećaja u zadnje se vrijeme sve više koristi TENS živaca koji sudjeluju u kontroli mokrenja.
Indikacije za školu mokrenja su:

• dnevna inkontinencija ili enureza
• noćno mokrenje
• učestalo, rijetko ili otežano mokrenje
• problemi sa skidanjem pelena
• ponavljane upale mokraćnog sustava nakon skidanja
pelena
• vezikoureteralni refluks otkriven nakon skidanja pelena
• drugi oblici poremećaja mokrenja I stolice

U svibnju 2013. godine u Poliklinici za dječje bolesti Helena započinje sa radom prva Škola mokrenja u Hrvatskoj i to prema skandinavskom modelu koji se do sada pokazao kao najuspješniji. Osoblje poliklinike, pod vodstvom prof.dr.sc. Andree Cvitković Roić, usko je specijalizirano za problematiku bolesti urotrakta i bavi se svim metodama suvremene dječje nefrologije za liječenje
poremećaja mokrenja te svih oblika dječje inkontinencije.
Glavna sestra Poliklinike, bacc.med.sestrinstva Vesna Kumanović, educirani je uroterapeut te je prva u RH uvela metode liječenja biofeedbackom. Asistent je na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu gdje i drži edukaciju iz ovog područja. Sestra Vesna sa svojim timom od 5 medicinskih sestara započinje prvu Školu mokrenja u našoj zemlji, ali i široj regiji. Tim već niz godina provodi edukaciju osoblja iz drugih centara u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini.

Ukoliko želite prijaviti svoje dijete, molimo Vas ispunite ovaj upitnik.

Izdvojene novosti