traži
Zatvori ovaj okvir za pretraživanje.

Škola mokrenja – za djecu i roditelje

prof.dr.sc. Andrea Cvitković Roić, specijalist pedijatar, uži specijalist pedijatrijske nefrologije dr Iva Palčić, specijalist pedijatar, uži  specijalist pedijatrijske nefrologije

Škola mokrenja (“Voiding school”) metoda je edukacije koja obuhvaća najmoderniji i sveobuhvatni pristup dijagnostici i liječenju djece sa različitim vrstama poremećaja mokrenja.

Suvremeni multidisciplinarni način dijagnostike i liječenja provodi se u svim najvećim svjetskim centrima koji se bave dječjom inkontinencijom, učestalim uroinfekcijama te urođenim anomalijama urotrakta.

Što je škola mokrenja?

Škola mokrenja je reedukacijski program koji se provodi u malim grupama, na način prilagođen djeci i roditeljima. Program obuhvaća edukaciju o anatomiji i fiziologiji mokraćnog sustava, individualizirani režim pijenja i mokrenja, “biofeedback” zdjeličnih mišića te mikciometrijsko praćenje funkcija mokrenja.

Prema potrebi, uvodi se dnevna ili noćna terapija alarmom, kognitivna terapija, fizikalna terapija abdominalne i zdjelične musculature, TENS  (“transcutaneous electrical nerve stimulation”) i psihologijska potpora.

U najvećim svjetskim centrima područja uspjeh takve terapije je i do 90%. Školu mokrenja vode visokoeducirane medicinske sestre uroterapeuti, usko specijalizirani dječji nefrolozi ili urolozi te fizioterapeuti i psiholozi.

Posljedice neliječenih poremećaja mokrenja

U razvijenim zemljama prepoznato je da neliječeni poremećaji mokrenja dovode do razvoja stresa u cijeloj obitelji, anksioznosti i gubitka samopouzdanja kod djeteta. Ovakvi poremećaji utječu negativno na socijalizaciju djeteta, ograničavaju djetetove aktivnosti te predstavljaju i financijski teret za obitelj.

Najteži oblici poremećaja mokrenja uzrokovani su disfunkcijom na nivou mjehura i sfinktera. Sekundarno mogu dovesti do nastanka vezikoureteralnog refluka, ponavljanih upala mokraćnog sustava, te u konačnici do oštećenja bubrega. 

U školi mokrenja djeca i roditelji uče se vještinama i postupcima postizanja kontinencije, raspoznavanju da li se radi o jednostavnom noćnom mokrenju ili dijete ima kompliciraniji oblik poremećaja koji zahtjeva širu dijagnostičku obradu i kompleksnije liječenje.

Primjenjuju se neinvazivne metode liječenja poput animiranog biofeedbacka kod kojeg dijete prepoznaje podražaje iz vlastitog tijela i pokušava ih voljno korigirati. U liječenju ovog poremećaja u zadnje se vrijeme sve više koristi TENS živaca koji sudjeluju u kontroli mokrenja.

Kako znati treba li vaše dijete školu mokrenja?

Indikacije za školu mokrenja su:

• dnevna inkontinencija ili enureza
• noćno mokrenje
• učestalo, rijetko ili otežano mokrenje
• problemi sa skidanjem pelena
• ponavljane upale mokraćnog sustava nakon skidanja
pelena
• vezikoureteralni refluks otkriven nakon skidanja pelena
• drugi oblici poremećaja mokrenja I stolice

Škola mokrenja u poliklinici Helena

U svibnju 2013. godine u Poliklinici za dječje bolesti Helena započinje sa radom prva Škola mokrenja u Hrvatskoj. Osmišljena je prema skandinavskom modelu, koji se do sada pokazao kao najuspješniji.

Osoblje poliklinike, pod vodstvom prof.dr.sc. Andree Cvitković Roić, usko je specijalizirano za problematiku bolesti urotrakta. Bavi se svim metodama suvremene dječje nefrologije za liječenje poremećaja mokrenja te svih oblika dječje inkontinencije.


Glavna sestra Poliklinike, bacc.med.sestrinstva Vesna Kumanović, educirani je uroterapeut te je prva u RH uvela metode liječenja biofeedbackom. Asistent je na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, gdje i drži edukaciju iz ovog područja.

Sestra Vesna sa svojim timom od 5 medicinskih sestara započinje prvu Školu mokrenja u našoj zemlji, ali i široj regiji. Tim već niz godina provodi edukaciju osoblja iz drugih centara u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini.

Ukoliko želite prijaviti svoje dijete, molimo Vas ispunite ovaj upitnik.

Izdvojene novosti

Otvori chat
Poliklinika Helena
Pozdrav,

ako trebate pregled bolesnog djeteta, pošaljite nam poruku i javit ćemo se u najkraćem mogućem roku.

Za sve ostale upite, molimo koristite našu web kontakt formu ili email.

Poliklinika Helena