Poremećaji hranjenja u dojenačkoj dobi

Poremećaji hranjenja u dojenačkoj dobi i djetinjstvu

U dojenačkoj dobi i ranom djetinjstvu mogu se razviti problemi vezani uz smetnje ili zastoj u procesu hranjenja te ih nazivamo poteškoćama hranjenja.

Učestalost pojave poteškoća hranjenja iznosi od 25% do 45 % u zdrave djece, a penje se do 80% u djece s razvojnim poteškoćama, no ozbiljniji poremećaji hranjenja razvijaju se u 1 – 5% djece.

Poteškoće u hranjenju:

 • djeca s ograničenim apetitom
 • djeca sa selektivnim unosom hrane
 • djeca sa strahom od hranjenja

Poremećaji hranjenja:

 • odbijanje hrane
 • selektivnost pri uzimanju hrane
 • ruminacija
 • konzumiranje nejestivih tvari (pika)

Poremećaji ponašanja pri hranjenju:

 • poremećaj regulacije stanja gladi – sitosti
 • poremećaj hranjena vezan za privrženost roditelja i djeteta
 • infantilna anoreksija
 • senzoričke averzije
 • posttraumatski poremećaj hranjenja
 • poremećaj hranjenja povezan s medicinskim stanjem (organskim uzrokom)

Kod svakog oblika poteškoća u hranjenju potrebno je prije svega utvrditi radi li se organskoj podlozi poremećaja te u tom slučaju započeti odgovarajuće liječenje uz nastavak hranjenja. Ukoliko se ne radi o organskoj podlozi, potrebno je utvrditi radi li se o pretjeranom zabrinutim roditeljima s iskrivljenim očekivanjima ili se doista radi o poremećaju hranjenja. Upravo pojačana zabrinutost te posljedično tome poremećena interakcija između djeteta i roditelja može u konačnici dovesti do razvoja poremećaja hranjenja.

Izdvojene novosti