Ravnateljstvo

RAVNATELJICA
prof. dr. sc. Andrea Cvitković Roić, dr. med., specijalist pedijatar, uži specijalist pedijatrijske nefrologije

POMOĆNICA RAVNATELJICE ZA KVALITETU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
prim. Alemka Jaklin Kekez,
dr. med., specijalist pedijatar, uži specijalist pedijatrijske gastroenterologije

POMOĆNICA RAVNATELJICE ZA SESTRINSTVO, GLAVNA MEDICINSKA SESTRA
Vesna Kumanović, bacc. med. tech.

VODITELJICA POSLOVNOG RAZVOJA
Dubravka Matovinović, prof.