Ulica kneza Branimira 71, Zagreb
Dogovorite termin telefonom +38512310067

Petra Detoni, dr.med.

spec. pedijatar, uži spec. pedijatrijske kardiologije

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Specijalizaciju iz pedijatrije te subspecijalizaciju iz pedijatrijske kardiologije je završila u OB Varaždin i KBC Rebro. Radila je kao specijalist pedijatar i voditeljica dječje kardiološke ambulante u sklopu pedijatrijskog odjela OB Varaždin od 2005.-2019.godine. Od 2018.- 2020. godine bila je vanjski suradnik Službe za kardiologiju Pediatrične Klinike UKC Ljubljana. 2019.godine postala je voditeljica pedijatrijskog kardiološkog tima u Poliklinici Medikol, a od 2021.godine je i dio tima Poliklinike za dječje bolesti Helena.Članica je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog pedijatrijskog društva te Hrvatskog društva za pedijatrijsku kardiologiju i reumatologiju.Sudjeluje aktivno na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima.

Tečajevi i trajne edukacije

 • Rotation in pediatric cardiology and cardiothoracic surgery, RUSH
  University Hospital, Chicago, Illinois
 • APLS tečaj
 • Pedijatrijska kardiologija u praksi
 • Srčane aritmije-racionalni pristup
 • Prirođene srčane greške u djece i odraslih
 • Genetika u pedijatrijskoj kardiologiji i reumatologiji
 • Novi izazovi u pedijatriji: racionalna dijagnostika i liječenje
 • Pedijatrija danas 2019- Od šume informacija do stabla pedijatrijskog znanja
 • Pedijatrijska aritmologija
 • Pedijatrija danas: nespecifični simptomi u pedijatrijskoj dijagnostici
 • Međunarodni simpozij interdisciplinarne pedijatrije: Novorođenče s kritičnom prirođenom srčanom greškom
 • Novi izazovi u pedijatriji: Vulnerabilne skupine
 • Pedijatrija danas: Umijeće uspješne komunikacije u pedijatrijskoj
  ordinaciji
 • Fetalna i neonatalna kardiologija

Drugi stručni skupovi i kongresi

 • 5th World Congress of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery, Cairns,
  Australia
 • AEPC 2015-Annual meeting for european pediatric and congenital cardiology,
  Prag, Češka
 • Prijelaz djece sa srčanim bolestima u odraslu dob – izazovi i smjernice,
  simpozij s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb

Najuža područja interesa

PRIROĐENE SRČANE GREŠKE

SRČANE ARITMIJE

SPORTSKA KARDIOLOGIJA

OPĆA PEDIJATRIJA