Speech Therapy

LOGOPEDIJA: DIJAGNOSTIKA

 • Logopedska procjena djece rane i predškolske dobi uključuje jedno ili više područja:
 • procjena oralno motoričkih sposobnosti (u podlozi hranjenja, žvakanja, gutanja, govora)
  • procjena ranog komunikacijskog razvoja
  • procjena ranog jezično – govornog razvoja
  • procjena tečnosti govora (brzopletost, mucanje)
  • procjena glasa (disfonije,nazalnosti, rascjep nepca i usana)
  • procjena socijalno komunikacijskih vještina
  • procjena fonološko – artikulacijskog razvoja
  • procjena jezičnog razvoja (razumijevanje i izražavanje)
  • procjena predvještina čitanja , pisanja i računanja
  • procjena spremnosti za školu
  • procjena ostalih dječjih govornih poremećaja (npr apraksija, oštećenje sluha..)   
 • Logopedska procjena djece školske dobi uključuje jedno ili više područja:
 • procjena oralno motoričkih sposobnosti
  • procjena (socijalno) komunikacijskih vještina
  • procjena jezično – govornih vještina (artikulacija, razumijevanje jezika, naracija…)
  • procjena tečnosti govora (mucanje, brzopletost)
  • procjena glasa (disfonije,nazalnosti, rascjep nepca i usana)
  • procjena vještina čitanja, pisanja i računanja (npr disleksija, disgrafija, diskalkulija)
  • Procjena ostalih logopedskih poremećaja (npr apraksija..)          

TERAPIJSKI POSTUPCI

 • logopedsko savjetovanje
 • Hanen program More than Words – za roditelje djece s poremećajem iz spektra autizma ili komunikacijskim poremećajima
 • logopedska terapija uključuje rad u jednom ili više područja:
  • oralno motorička stimulacija (stimulacija orofacijalne muskulature)
  • poticanje vještina žvakanja i gutanja
  • terapijsko hranjenje i pijenje
  • poticanje ranog komunikacijskog razvoja
  • poticanje ranog jezično – govornog razvoja
  • poticanje socijalno komunikacijskih vještina (npr komunikacijski poremećaji)
  • potpomognuta komunikacija

Instructions

Instructions for the first examination by a specialist doctor

Articles for parents