traži
Zatvori ovaj okvir za pretraživanje.

Savjetovalište o prehrani i poremećajima hranjenja

Dijagnostika i liječenje poremećaja prehrane

 • timski pristup: gastroenterolog, nutricionist, psiholog, fizioterapeut
 • mogućnost provođenja “terapijskog hranjenja” – vms edukator hranjena

Rane poteškoće i poremećaji hranjenja

Poteškoće u hranjenju:

 • djeca s ograničenim apetitom
 • djeca sa selektivnim unosom hrane
 • djeca sa strahom od hranjenja i smetnjama žvakanja

Poremećaji hranjenja:

 • odbijanje hrane
 • selektivnost (izbrljivost) pri uzimanju hrane
 • ruminacija (vraćanje hrane u usta i ponovno gutanje)
 • konzumiranje nejestivih tvari (pika)

Poremećaji ponašanja pri hranjenju:

 • poremećaj regulacije stanja gladi – sitosti
 • poremećaj hranjena vezan za privrženost roditelja i djeteta
 • infantilna anoreksija
 • senzoričke averzije (na teksture, okuse, boje …)
 • posttraumatski poremećaj hranjenja

Poremećaji u jedenju:

 • anoreksija nervoza
 • bulimija nervoza
 • kompulzivno prejedanje
 • nespecifični poremećaj u jedenju

Pretilost

Savjetovanje o prehrani

 • zdrave djece i dojenčadi
 • nedovoljno uhranjene djece
 • kod alergije na hranu
 • kod sumnje na intoleranciju pojedinih sastojaka hrane
 • djece sa specifičnostima u prehrani zbog nekih bolesti /stanja (celijakije, hiperuricemije, hipekalciurije…)

Nutricionistička procjena i savjetovanje

Analizom dnevnika prehrane sofisticiranim nutricionističkim programom “PRODI” od strane nutricioniste moguća je:

 • precizna procjena nutritivnog statusa djeteta
 • unosa kalorija
 • glavnih prehrambenih tvari (proteina, masti i ugljikohidrata)
 • minerala, vitamina, vlakana i ostalih mikronutrijenata
 • izračun optimalnih energetskih i nutritivnih potreba prema dobi i tjelesnoj masi
 • korekcija jelovnika s mogućnosti izrade individualiziranog jelovnika

Program “Terapijskog hranjenja”

U poliklinici je, prema modelu europskih centara koji se bave tom problematikom, pokrenut program “Terapijskog hranjenja” za djecu s raznim oblicima poremećaja hranjenja (slabog žvakanja, nemogućnosti uzimanja krutih obroka, odbijanja obroka, selektivnosti u jelovniku). Cilj tog programa je pomoći djetetu i roditeljima prevladati problem i unaprijediti način hranjenja.


Pristup je timski koordiniran od strane iskusnog gastroenterologa te edukatora hranjenja koji se usavršavao u zemlji i inozemstvu. Po potrebi se uključuju i logoped i psiholog. Princip programa zasniva se na individualiziranom pristupu svakom djetetu. Započinje s inicijalnom procjenom kojom je obuhvaćena evaluacija procesa hranjenja, ali i cjeloviti status djeteta uključujući i njegove prehrambene potrebe te stanje uhranjenosti. Nakon toga se nastavlja s programom vježbi i savjetovanja koji su prilagođeni samom problemu i dobi djeteta. Uz podršku EU fondova na raspolaganju je i najmodernija oprema i pomagala poput “Talk tools” koja se koriste za svrhu unapređenja procesa hranjenja.

Program uključuje:

 • edukaciju roditelja o pristupu djetetu s poteškoćama hranjenja prema specifičnom problemu
 • savladavanje problema izbirljivosti u jelovniku
 • navikavanje na nove okuse i teksture hrane i normaliziranje taktilne osjetljivosti
 • povećanje svjesnosti oralnih mehanizama
 • provođenje vježbi stimulacija mišića za žvakanje (uz korištenje “Talk tools” pomagala)
 • poboljšanje samih vještina hranjenja

Upute

Uputa za prvi pregled kod liječnika specijaliste

Teme za roditelje