traži
Zatvori ovaj okvir za pretraživanje.

Pedijatrijska neurologija

DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE

 • neurorazvojni i neurološki pregled djece od novorođenačke do adolescentne dobi
 • dijagnosticiranje, liječenje, timska procjena i praćenje djece sa spinom bifidom, traumom leđne moždine, stanjem nakon operacije kralježnice
 • dijagnosticiranje, liječenje i drugo mišljenje oko liječenja raznih neuroloških bolesti i stanja uključujući epilepsiju, epileptičkih sindroma dječje dobi, perinatalnih oštećenja mozga, neurorazvojnih poremećaja, glavobolje, cerebrovaskularnih bolesti, nasljednih metaboličkih i heredodegenerativnih encefalopatija, demijelinizacijskih bolesti i neuromišićnih bolesti
 • UZV mozga
 • UZV kralježnice
 • UZV mišića
 • Transkranijski color dopler mozga (TCCD)
 • Elektroencefalografija (EEG)
 • Elektromioneurografija (EMNG)
 • Razvojna medicinska gimnastika

Glavne indikacije za pregled neuropedijatra

 • procjena neurorazvoja u djece od novorođenačke do adolescentne dobi
 • pregled djece s neurorizičnim čimbenicima (prijevremeno rođenje, mala porođajna težina, niski Apgar score, porođaj vakum ekstraktorom, medicinske komplikacije prije ili tijekom poroda)
 • dojenčad s poteškoćama sisanja i gutanja, s tremorom, dugotrajanim plačom, izvijanjem u luku, „prečvrsto” ili mlohavo dojenče
 • konvulzivni i nekonvulzivni napadaji u djece (uključivo febrilne konvulzije i epilepsija)
 • glavobolje
 • sinkopa (gubitak svijesti), kolaps, vrtoglavica
 • rani poremećaji komunikacije
 • poremećaj u razvoju govora
 • ADHD – hiperaktivnost s poremećajem pažnje
 • cerebralna paraliza
 • poremećaji spavanja

Upute

Priprema za EEG

Teme za roditelje

Otvori chat
Poliklinika Helena
Pozdrav,

ako trebate pregled bolesnog djeteta, pošaljite nam poruku i javit ćemo se u najkraćem mogućem roku.

Za sve ostale upite, molimo koristite našu web kontakt formu ili email.

Poliklinika Helena