traži
Zatvori ovaj okvir za pretraživanje.

Pedijatrijska kardiologija

DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE

 • pregled pedijatrijskog kardiologa
 • EKG
 • UZV srca i color doppler srca
 • kardiološki pregledi djece sportaša
 • dijagnostika prirođenih i stečenih bolesti srca, šuma na srcu, poremećenog ritma srca
 • Holter EKG-a

Glavne indikacije za pregled specijaliste pedijatrijskog kardiologa:

 • osjećaj “lupanja” i/ili “preskakanja” srca
 • gubitak svijesti – sinkopa
 • bolovi u prsištu
 • pozitivna obiteljska anamneza na srčane bolesti u dječjoj i/ili mlađoj životnoj dobi
 • umor – netolerancija aktivnosti
 • nenapredovanje u dojenačkoj dobi

Upute

EKG holter – Uputa za postavljanje i nošenje

Uputa za prvi pregled kod liječnika specijaliste

Teme za roditelje