traži
Zatvori ovaj okvir za pretraživanje.

Psihologija

Dijagnostika

Psihodijagnostička procjena djece školske dobi (6-18)

• utvrđivanje intelektualnih sposobnosti i efikasnosti

• procjena obilježja pažnje (prisutnost poremećaja hiperaktivnosti i deficita pažnje)

• procjena sociokognitivnih vještina (u podlozi komunikacijskih poremećaja)

• procjena emocionalnog funkcioniranja (prisutnost psihičkih smetnji poput depresivnosti, anksioznosti, teškoća emocionalne regulacije)

Psihodijagnostička procjena djece rane i predškolske dobi (0-6)

• utvrđivanje razvojnog profila djeteta (kognitivne snage i slabosti)       

• procjena prisutnosti razvojnih odstupanja                         

• procjena socioemocionalnog funkcioniranja

Dijagnostički / terapijski postupci

• standardizirani testovi i upitnici u sklopu psihodijagnostičke procjene

• psihološko savjetovanje

• kognitivno bihevioralna terapija (KBT)

• terapija prihvaćanja i posvećenosti (ACT)

• terapija usmjerena na suosjećanje (CFT)

• mindfulness

Upute

Uputa za prvi pregled kod liječnika specijaliste

Teme za roditelje