traži
Zatvori ovaj okvir za pretraživanje.

Pedijatrijska endokrinologija

 PEDIJATRIJSKA ENDOKRINOLOGIJA: INDIKACIJE ZA ENDOKRINOLOŠKI PREGLED

 • Sumnja na šećernu bolest
 • Nezadovoljavajuća kontrola šećerne bolesti
 • Procjena rasta
 • Preuranjena pojava sekundarnih spolnih oznaka (porast grudi, povećanje testisa, pojava pubične dlakavosti)
 • Odgođena pojava sekundarnih spolnih oznaka (zakašnjeli pubertet)
 • Pojačana dlakavost
 • Poremećaj menstrualnog ciklusa
 • Prekomjerna tjelesna masa
 • Pojačano žeđanje i mokrenje
 •  

 

 PEDIJATRIJSKA ENDOKRINOLOGIJA: Dijagnostika i liječenje

 •  Šećerna bolest – edukacija o terapijskim mjerama, procjena kvalitete kontrole bolesti, prilagodba trenutačne terapije, nadzor razvoja kroničnih komplikacija i bolesti češće pridruženih dijabetesu
 • Procjena rasta te utvrđivanje uzroka smanjenog ili visokog rasta
 • Procjena stupnja pubertetskog razvoja u odnosu na kronološku dob
 • Bolesti štitne žlijezde – struma, hipotireoza, hipertireoza, čvor
 • Bolesti doštitnih žlijezda – smanjena ili pojačana funkcija
 • Bolesti nadbubrežnih žlijezda – kongenitalna adrenalna hiperplazija (KAH), hirzutizam, smanjena ili pojačana funkcija
 • Bolesti spolnih žlijezda – izostanak pubertetskog razvoja, izostanak menstruacija, hirzutizam
 • Prekomjerna tjelesna masa
 •  

 

 PEDIJATRIJSKA ENDOKRINOLOGIJA: Dijagnostički/terapijski postupci

 • Antropometrijska mjerenja – tjelesna visina, tjelesna masa, izračun indeksa tjelesne mase, određivanje tjelesnih proporcija
 • Procjena koštane dobi temeljeno na RTG snimci lijeve šake i zapešća
 • Očitavanje rezultata kontinuiranog praćenja glukoze
 • Prilagodba inzulinske terapije (višekratna dnevna primjena inzulina, inzulinska crpka), rezultatima kontinuiranog praćenja glukoze
 • Edukacija o terapijskim mjerama šećerne bolesti
 • UZV štitnjače
 • Određivanje HbA1C
 • Test oralnog opterećenja glukozom
 • Bazalno određivanje hormona te prema potrebi upućivanje na izvođenje farmakoloških testova za procjenu funkcije endokrinih žlijezda
 •  

Upute

Uputa za prvi pregled kod liječnika specijaliste

Teme za roditelje